facebook tracking

Sjuksköterska

 

Som sjuksköterska vid Remeo ingår du i ett multiprofessionellt vårdteam tillsammans med erfarna och kompetenta undersköterskor, specialistsjuksköterskor, läkare, kurator, logoped, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Våra patienter behöver avancerad andningsvård och intensivvårdsnära rehabilitering och vi ger andningsstöd i form av syrgas-, trach-, invasiv- och noninvasiv ventilation i kombination med daglig intensiv träning. Tillsammans arbetar vi med att uppmärksamma och så långt som möjligt tillgodose patientens behov och önskemål för snabbast möjliga återhämtning. Vården är personcentrerad och rehabilitering, vård och utskrivningsplanering skräddarsys från dag ett utifrån varje patients individuella behov och förmåga.  

Sjuksköterskorna ansvarar för att leda och planera arbetet kring patienternas basala och specifika omvårdnadsbehov. En sjuksköterska är patientansvarig för 2-3 patienter per arbetspass.

Hos oss får du individuellt anpassad inskolning, introduktionsutbildning och löpande kompetensutveckling och det finns alltid en erfaren kollega att fråga. Ta chansen att vara med och utveckla Sveriges första Remeo-klinik i en stimulerande miljö.Jobbar du redan på Remeo ?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@remeo.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor