Välkommen till oss!

 • Remeo är ett nationellt utvecklings- och kompetenscentrum för andningsträning och intensivvårdsnära rehabilitering med unik kompetens. En stark gemenskap är en del av vårt vårdkoncept. Vi arbetar tillsammans i mulitprofessionella vårdteam där alla bidrar med sina specifika kunskaper och erfarenheter för att patienten ska få en trygg och säker vård och rehabilitering. Vi finns i Sköndal vid Drevviken.

Arbetsplats och kultur

Möt några av våra medarbetare

 • Jag tycker att det är väldigt roligt att jobba med rehabilitering och det är en anledning till att jag valde Remo från början. Att få följa patienternas utveckling från inskrivning till utskrivning till hemmet eller annan instans och se att vårt dagliga arbete gör stor skillnad för deras möjligheter framöver känns stort.

  Moa Peedu

  Introduktionsprogrammet för nyutexaminerade sjuksköterskor

 • Det bästa med Remeo är kombinationen av bra kollegor, ett nära lyhört ledarskap och en spännande patientvård. En mindre arbetsplats ger stora möjligheter till individuell utveckling och delaktighet i att skapa nya roller utifrån de behov vi identifierar i verksamheten.

  Cecilia Wallin

  Utskrivningssjuksköterska

 • Remeo har under min tid varit en klinik i ständig utveckling, vilket är väldigt stimulerande och skapar stora möjligheter till utveckling även för oss medarbetare. Det finns också en stor lyhördhet för både patienternas och medarbetarnas behov. När det uppstår problem tas de alltid på allvar och åtgärdas

  Arvid Linnér

  Kvalitetsledare

Sköndal

Jobbar du redan på Remeo ?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@remeo.se