facebook tracking

Specialistsjuksköterska

Som specialistsjuksköterska vid Remeo ingår du i ett multiprofessionellt vårdteam tillsammans med erfarna och kompetenta undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, kurator, logoped, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Våra patienter behöver avancerad andningsvård och intensivvårdsnära rehabilitering och vi ger andningsstöd i form av syrgas-, trach-, invasiv- och noninvasiv ventilation i kombination med daglig intensiv träning. Tillsammans arbetar vi med att uppmärksamma och så långt som möjligt tillgodose patientens behov och önskemål för snabbast möjliga återhämtning. Vården är personcentrerad och rehabilitering, vård och utskrivningsplanering skräddarsys från dag ett utifrån varje patients individuella behov och förmåga.

Specialistsjuksköterskorna på Remeo är högsta medicinska kompetens på kliniken under jourtid i nära samarbete med kompetenta sjuksköterskor och undersköterskor. Naturligtvis finns alltid omedelbar tillgång till specialistkompetent läkare. Efter att ha arbetat en tid hos oss finns möjlighet att delta i en särskilt utformad fördjupningsutbildning för specialistsjuksköterskor. Utöver det finns goda chanser till utökat ansvar och vidare utveckling.

 

Sköndal

Thorsten Levenstams väg 8
128 64 Sköndal Vägbeskrivning Se sida

Jobbar du redan på Remeo ?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@remeo.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor