facebook tracking

Undersköterska

Som undersköterska vid Remeo ingår du i ett multiprofessionellt vårdteam tillsammans med erfarna och kompetenta sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, läkare, kurator, logoped, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Våra patienter behöver avancerad andningsvård och intensivvårdsnära rehabilitering och vi ger andningsstöd i form av syrgas-, trach-, invasiv- och noninvasiv ventilation i kombination med daglig intensiv träning. Tillsammans arbetar vi med att uppmärksamma och så långt som möjligt tillgodose patienternas behov och önskemål för snabbast möjliga  återhämtning. Vården är personcentrerad och rehabilitering, vård och utskrivningsplanering skräddarsys från dag ett utifrån varje patients individuella behov och förmåga.  

Tillsammans med ansvarig sjuksköterska uppfyller du patienternas basala och specifika omvårdnadsbehov och utför omvårdnads- och rehabiliteringsåtgärder enligt ordination utifrån deras förmåga. Undersköterskorna ansvarar för att det är påfyllt på patientsalar och i patientnära förråd och för att rengöring och hantering av medicinteknisk apparatur sker enligt gällande rutiner.

På Remeo vårdas idag 14 patienter uppdelade på flera vårdteam. En undersköterska har tillsammans med ansvarig sjuksköterska hand om 2-3 patienter. Under året planeras för en utökning av patientantalet. 

Hos oss får du individuellt anpassad inskolning, introduktionsutbildning och löpande kompetensutveckling och det finns alltid en erfaren kollega att fråga. Ta chansen att vara med och utveckla Sveriges första Remeo-klinik i en stimulerande miljö.

 

Sköndal

Thorsten Levenstams väg 8
128 64 Sköndal Vägbeskrivning Se sida

Jobbar du redan på Remeo ?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@remeo.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor